Privacyverklaring

Duotrappers Meppel
Versie van februari 2019

Je bezoekt de website www.duotrappersmeppel.nl voor informatie.
Bij nadere interesse doe je via de e-mail of andere wijze een aanmelding als vrijwilliger of gast.
Daarbij laat je online sporen na en / of persoonlijke gegevens achter.

Dat vraagt om bewust informeren en beveiligen.

Als Duotrappers Meppel (DTM) zijn wij verplicht je te informeren over de omgang met je persoonsgegevens. Wat er mee gebeurt, met welk doel, en hoe ze worden bewaard en beveiligd. Dat staat verwoord in deze Privacyverklaring. Deze dient beknopt, transparant, begrijpelijk en gemakkelijk toegankelijk te zijn.

Je gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld.

Uiteraard gebruiken wij je e-mailadres of telefoonnummer om contact met je op te nemen. Wij gebruiken je adres alleen voor het plannen van ritten.

Over welke persoonsgegevens gaat het precies.

Wanneer je gebruik maakt van de diensten van de DTM, worden je persoonsgegevens verwerkt: voor - en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, en opmerkingen. Soms maken wij foto's; ook deze beschouwen wij als persoonsgegevens. Foto's die wij publiceren doen wij uiteraard alleen met jouw toestemming.

Waarom worden die opgevraagd?

Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en te informeren over alles met betrekking tot de DTM. Ook als je een vraag stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen. Gegevens kunnen gebruikt worden voor promotie - of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over een nieuwe activiteit van de DTM. Wil je niet benaderd worden door een bepaald organisatieonderdeel? Dan kun je dit aangeven door een reactie te sturen op de bewuste mail.

Verwerkt de DTM ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere  persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.
Het antwoord hierop is; nee, dat doen wij niet.

Wat gebeurt er niet met je gegevens?

Je gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerking (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of - systemen zonder tussenkomst van een mens).

Worden je gegevens met derden gedeeld?

Gegevens van jou worden niet gedeeld - foto's worden - alleen na uitdrukkelijke toestemming - gebruikt voor een collage op sociale media (facebook en Linkedln) of als de foto op de website. Hierbij worden geen namen genoemd noch wordt er persoonlijke informatie beschreven.

Uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening worden gegevens met anderen gedeeld. Daarbij kun je denken aan de belastingadviseur, vanwege inzage in facturen met adresgegevens. Daarbij worden gegevens niet via mail gedeeld maar zijn ze alleen ter inzage via een laptop.

Hoe lang blijven je gegevens bewaard?

Niet langer dan nodig is. Concreet: de gegevens van bestaande vrijwilligers/gasten worden niet langer bewaard dan twee jaar.

Klopt er iets niet, wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen?

Neem contact op en wij maken het voor je in orde, uiterlijk binnen zes werkdagen. Mocht er aanleiding toe zijn, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Heb je tips. vragen of andere feedback?

Neem ook dan contact op met ons.

Stichting DUO TRAPPERS Meppel e.o.
Keizersgracht 20
7941 KA  Meppel
.

wij zijn blij met de steun van

Scroll naar boven