Beleidsplan

Stichting DUO TRAPPERS Meppel e.o.

De Stichting DUO TRAPPERS Meppel e.o. (hierna te noemen Duotrappers) heeft als doel om mensen die niet meer zelfstandig kunnen fietsen maar dat wél graag zouden willen, de gelegenheid te bieden om samen met een vrijwilliger op een (elektrisch ondersteunde) duo-fiets tochtjes in de omgeving te maken. De gastrijders kunnen zelf meetrappen zodat ook zij in beweging zijn. Op de duo-fiets zitten de vrijwilliger en de gastrijder naast elkaar wat het praten met elkaar gemakkelijk maakt. Duotrappers wil hiermee ook mensen uit hun isolement halen en hun welzijn bevorderen. Het werkterrein van Duotrappers omvat de inwoners van de gemeente Meppel e.o.

Geïnspireerd door het succes van gelijke initiatieven elders in Nederland is in het najaar van 2018 gestart met de voorbereidingen voor het oprichten van stichting DUO TRAPPERS Meppel e.o. Duotrappers functioneert uitsluitend met onbetaalde vrijwilligers. Lerend van onze collega stichtingen, zoals ‘Fietsmaatjes’ wordt gezorgd voor een voldoende aantal betrouwbare vrijwilligers (‘vrijwilliger zijn is niet vrijblijvend’) en voor de diverse taken zoals bestuur, technische ondersteuning, fondsenwerving, PR, een coördinator voor instructie van de vrijwilligers, onderhoud, verzekering, calamiteitenplan en het werven van de geschikte gastrijders.

De gastrijders werven wij via publiciteit in de kranten, contacten bij zorginstellingen zowel intra- als extramuraal en buurtverenigingen.

Op 31 oktober 2018 was de oprichting bij notaris Lever een feit en is een bankrekening geopend bij de Rabobank.

Inmiddels staat de organisatie: er is een vijf-koppig bestuur en naar een coördinator wordt gezocht. Er wordt vooralsnog gebruikgemaakt van duofietsen van Vanboeijen en Noorderboog. In de toekomst hoopt de stichting eigen fietsen te kunnen aanschaffen.

De website www.duotrappersmeppel.nl wordt ingezet voor actuele informatie en werving van gastrijders en vrijwilligers. Duotrappers gaat gebruik maken van een online roostersysteem in een website-omgeving, ontwikkeld door GraphicKitchen.

Het bestuur is primair belast met de fondsenwerving. Zij zal daarvoor aanvragen doen bij fondsen van zorgverzekeraars en particuliere stichtingen die vermogens beheren. Het gaat daarbij om grote bedragen: een duofiets kost ca. € 11.000,-

Behalve grotere stichtingen en fondsen zullen we ons ook met een aanvraag melden bij het RABO-bank Wensenfonds, het ING-fonds en Business Club Meppel. Steeds blijkt dat we goed passen binnen de doelstellingen van de diverse fondsen.

Behalve voor fondsen en instellingen willen we ook aantrekkelijk zijn voor particulieren die ons middels een schenking of legaat willen steunen. Daartoe is het van groot belang dat DM de ANBI-status heeft/krijgt.

Het geld zal hoofdzakelijk worden besteed aan de aanschaf en onderhoud van fietsen. De kosten van onderhoud kunnen we beperkt houden doordat we afspraken zullen maken met locale fietswinkels.

Vooralsnog proberen we de ritten voor de gastrijders GRATIS te houden (zolang we met leenfietsen van Vanboeijen en Noorderboog werken).

Geld dat nog niet besteed is en rendementen op vermogen worden toegevoegd aan de reserves en uiteindelijk worden besteed aan het realiseren van de doelstelling, het algemeen nut.

Mocht Duotrappers ooit worden opgeheven dan is statutair bepaald dat bezittingen zoals geld en fietsen overgaan naar een soortgelijke instelling.

Plezier in het fietsen en veiligheid onderweg voor gastrijder en vrijwilliger staan voorop!

 

DUOTRAPPEN, fietsplezier voor 2

 

 

 

wij zijn blij met de steun van

Scroll naar boven