Duotrappers

Om mensen die niet meer zelfstandig kunnen fietsen, maar dat wél graag zouden willen, de gelegenheid te bieden om samen met een vrijwilliger op een (elektrisch ondersteunde) duo-fiets tochtjes in de omgeving te maken is eind 2018 stichting DUO TRAPPERS Meppel e.o. opgericht. Dit werd mogelijk nadat initiatiefnemer Hilbert Heitmeijer geld had ontvangen van het aanjaagfonds van de gemeente Meppel. Op 31 oktober 2018 was de oprichting van een bestuur bij notaris Lever een feit. Zitting daarin namen voorzitter Jan Dijkstra en penningmeester/secretaris Hans Geurts, Gert Boerhof, Harry Everts en Hilbert Heitmeijer.

Duotrappers Meppel wil mensen uit hun isolement halen en hun welzijn bevorderen. Het werkterrein van Duotrappers omvat de gemeente Meppel e.o. en zij zullen aanvankelijk gebruik gaan maken van duofietsen van Vanboeijen en Noorderboog. In de toekomst wil de stichting eigen fietsen gaan aanschaffen.

Bestuursleden:
Tjebbe Hepkema (voorzitter)
Leo vd Vegt (penningmeester)
Theo vd Plaats (secretaris)
Hilbert Heitmeijer (bestuurslid)

RSIN/fiscaalnummer: 859308546

Het bestuur van de Duotrappers met links op de fiets voorzitter Tjebbe Hepkema en rechts naast hem de penningmeester Leo van de Vegt.
Links secretaris Theo van de Plaats en helemaal rechts bestuurslid Hilbert Heitmeijer (foto: Jeanet Houwer)

De Stichting Duotrappers Meppel e.o. is een zogenaamd zuiver vermogensfonds. De uitkeringen door de Stichting Duotrappers Meppel e.o. worden geheel of nagenoeg geheel verricht in het kader van het algemeen belang. Dientengevolge heeft de Stichting Duotrappers Meppel e.o. een ANBI-beschikking ontvangen.

 

wij zijn blij met de steun van

Scroll naar boven